Részvénytársaság felszámolásRészvénytársaság felszámolásának szabályai

A részvénytársaságokal kapcsolatban sok tévhit kering a köztudatban, főleg azzal kapcsolatban, hogy jogi szabályozásuk nagymértékben eltér a szokványos, Kft-re irányadó szabályoktól. Ez részben igaz, a Ptk-ban egy külön rész foglalkozik a részvénytársaságokkal, speciális szabályokat állapít meg a létrehozatalukra, illete működésükre. A szabályok azonban nem gyökeresen eltérőek: az alapok a kft-re irányadó szabályozáshoz hasonlóak. A részvénytársasági szabályozás ehhez képest állapít meg bővebb, részletszabályokat. Sok esetben olyan szabályokat határoz meg törvényileg, amelyek célja Kft. esetében is elérhető, azonban ahhoz külön szerződés szükségeltetik. Fontos megjegyezni, hogy a nyilvános részvénytársaságokra nem feltétlenül igazak a fenti megállapítások, mivel ott a Kft-nél megismert alapvető szabályoktól eltérőek lehetnek a nyilvános működéssel tekintetben.

Fontos megjegyezni, hogy a csődtörvény sem határoz meg speciális szabályokat a részvénytársaságokkal kapcsolatban. A csődtörvény csak "gazdálkodó"-król beszél, amely foglalomba beletartozik a Kft., a részvénytársaság és még több más szervezeti forma is, - a korábbi jogszabályi rendelkezésektől eltérően - ideértve azokat is, amelyek a Ptk. alpján nem minősülnek gazdasági társaságnak.

Felszámolás kezdeményezése részvénytársaságnál

A részvénytársasági felszámolás specialitását esetlegesen az adhatja, hogy a Kft-hez képest más lehet a részvénytársaság képviselete, így a részvénytársaság által a felszámolás megindításakor megteendő nyilatkozatok vonatkozásában más sabályok érvényeüslhetnek. Esetlegesen szükséges lehet igazgatósági határozatra is. A cég tualjdonosai részéről szükséges döntések a részvénytársaság esetében a részvényesek közgyűlése hozhatja meg a döntéseket, feltéve, hogy a részvénytársaság nem egyszemélyesként működik.

Részvénytársaság felszámolásának megindítása

A részvénytársaság felszámolásának megindítása minden más gazdálkodóhoz hasonlóan az illetékes bíróságnak a fizetésképtelenséget megállapító és a felszámolást elrendelő végzéssel történik.

A részvénytársaságok felszámolásával kapcsolatban a hirdemtényekkel kapcsolatban sem tudunk érdemi különbséget találni. A részvénytársaság felszámolási eljárásának megindításáról a bíróság a Cégközlönyben tesz közzé hirdetményt. A hirdemtény tartalma is megegyezik a más gazdálkodók esetében közzéteendő hridemtények szövegével. Vagyis meg kell jelölni a felszámolás alá kerlt cég azonosító adatait (ideéprtve cégszékhely, cégjjegyzékszám, a részvénytársaság neve). Szintén szerepeltetni kell, hogy a csődtörvény mely rendelkezése alapján idnította meg a bíróság a felszámolást.


| Részvénytársaság alapítása | A részvény | Részvénytársaság működése | A részvénytársaság közgyűlése |