RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSA


A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítható egyszerűsített eljárásban is, ebben az esetben a cégnyilvántartásról szóló törvény melléklete szerinti alapító okirat vagy alapszabály minta használandó. Ebben az esetben a fizetendő illeték összege 15.000,- Ft.

Az okiratminta lehetőséget ad vezérigazgató alkalmazására, igazgatóság kinevezésére, azonban elsőbbségi részvények nem bocsáthatók ki.

Az alapszabályban az alapítók a részvénytársaság valamennyi részvényének átvételére és vagyoni hozzájárulásuk teljesítésére vállalnak kötelezettséget.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

Az alapítók által teljesítendő vagyoni hozzájárulás állhat készpénzből vagy – akár teljes egészében - nem pénzbeli hozzájárulásból (apport). Így részvénytársaság alapítható akár készpénz rendelkezésre bocsátása nélkül is.

Nem pénzbeli hozzájárulásként az általános szabályoknak megfelelően bármilyen vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy más vagyoni értékű jog is figyelembe vehető.

A részvénytársaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulások 25%-át kell a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani, a fennmaradó rész 1 éven belül fizetendő be.

A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően teljes egészében a részvénytársaság rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a nem pénzbeli hozzájárulás nem éri a részvénytársaság alaptőkéjének 25%-át, úgy azt elegendő a részvénytársaság bejegyzésétől számított 5 éven belül a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSE ELŐTÁRSASÁGKÉNT

A részvénytársaság az alapszabály ügyvédi ellenjegyzésétől kezdve a cégbírósági bejegyzéséig előtársaságként működhet, amely időszak alatt a részvénytársaság jogképes, így ügyletek kötésére alkalmas. A részvénytársaság azonban az üzletszerű gazdasági tevékenységet a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathatja.

A cégbírósági bejegyzési eljárás alatt a részvénytársaság nevében kötelező feltüntetni a “b. a.” (bejegyzés alatt) toldatot, utalva a bejegyzési eljárás folyamatban létére.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Részvénytársaság alapítása alapszabály alapítók általi elfogadásával történik. A részvénytársaság alapszabályának tartalmát az alapítók, vagyis a leendő részvényesek határozzák meg, az alapszabályt valamennyi alapítónak alá kell írnia.

Az alapszabályban az alapítók a részvénytársaság valamennyi részvényének átvételére és vagyoni hozzájárulásuk teljesítésére vállalnak kötelezettséget.


| Részvénytársaság alapítása | A részvény | Részvénytársaság működése | A részvénytársaság közgyűlése | | Részvénytársaság felszámolás